Welkom

Deze website beschrijft de 19e en 20e eeuwse geschiedenis van twee families: Het zijn de families van mijn oma (de familie Schmieder uit Duitsland, Sachsen) en van mijn opa (de familie Swart uit Alkmaar), de ouders van mijn vader.

 

 

 

 

 

 

 

 

G.J.P.Swart
(1876)
mijn opa

 

G.J.W.Schmieder (1882)
mijn oma

Helaas heb ik mijn opa en oma niet gekend, zij stierven toen ik één jaar oud was.

Wel heb ik veel familieverhalen gehoord. In die familieverhalen intrigeerde mij de opa van mijn oma Schmieder.Hij heette Johann Wilhelm Schmieder. Johann Wilhelm was halverwege de 19e eeuw vanuit Leipzig naar Amsterdam gekomen, om als musicus te werken. Hij speelde ventiel-trompet in een voor die tijd goed orkest van de Maatschappij Caecilea. Zijn zoon, de vader van mijn oma, was pianobouwer en aardig bemiddeld. Hij zou opgeleid zijn bij de firma Goldschmeding in Amsterdam. Toen mijn oma kennismaakte met de Rooms Katholieke armoedzaaier Swart uit Alkmaar, werd ze door haar vader onterfd. Mijn vader groeide op in diepe armoede. Tijdens de eerste wereldoorlog zocht hij eten in de vuilnisbakken van Amsterdam en bedelde brood bij de scheepslui in de haven, terwijl zijn opa bemiddeld was............

In de archieven van Amsterdam en Alkmaar heb ik zoveel mogelijk gegevens opgezocht over mijn voorouders. Er was veel digitaal te vinden. Opvallende zaken ben ik te weten gekomen. Zo kwam armoedzaaier Swart uit Alkmaar, oorspronkelijk uit een bemiddelde kuipersfamilie uit Hoorn.

Voor beide families speelde de Blankenstraat een belangrijke rol. Haast allen hebben hier gewoond. (ik ben er geboren)

De volgende familienamen heb ik onderzocht: Schmieder, Wilhelmus, Bolmeijer, Bal, Bouwense, Haas
Fugemann, Swart, Smak, de Vries, Wagemaker, Kroon, van Leeuwen, Bouman, Smirne, Klunder.

 

 

schmiederswart@gmail.com

welkom J.W.Schmieder G.H.E.Schmieder G.J.P.Swart

 

 

 

 

kuipersbrug te alkmaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blankenstraat, Amsterdam